O nás

Jsme organizací soustředící se na 3 hlavní oblasti:

  • event management
  • mezinárodní obchod
  • vzdělávání

Naším hlavním zájmovým teritoriem je Asie, proto se většina našich projektů a akcí zaměřuje právě na asijský trh.
V rámci event. managementu pořádáme množství seminářů, konferencí a vzdělávacích akcí jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost,
ve spolupráci s českými státními i soukromými společnostmi a institucemi, které mají vazby na asijský trh.
V souvislosti s podporou malých a středních podniků zpracováváme tržní analýzy, poskytujeme právní poradenství a pomáháme těmto firmám ke snazšímu vstupu na asijské trhy.
Dáváme příležitost studentům, a proto často spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami a máme v našem týmu několik stážistů.
Naším cílem je zvyšování povědomí o asijském regionu, vstupu na asijské trhy a rozvoj vzájemného businessu mezi ČR a Asií.

HISTORIE

Governance Institute vznikl v roce 2012. Původní myšlenka Governance Institute, jakožto správního institutu pro věci veřejné, byla vytvořit platformu pro vzdělávání úředníků ve státní správě. Už od prvopočátku jsme vyvíjeli tlak na veřejné instituce právě v oblasti vzdělávání vedoucímu k transparentnějšímu výkonu jejich funkcí. Naše činnost směřovala do více směrů – do oblasti dopravní infrastruktury, letectví, průmyslu a obchodu a dalších.

Průmysl – export a investice
Nová odnož Governance Insitute, založená koncem roku 2013, zaměřená na podporu exportu, průmyslu a mezinárodního obchodu pak nabrala velkého úspěchu. Do dnešního dne evidujeme přes 2000 společností, které navštívily naše proexportní semináře, zúčastnily se našich výzkumů a analýz, či participovaly na našich misích. Z hlediska trhu jsme původně nerozlišovali mezi regiony (naše úsilí směřovalo jak k USA, zemím jížní Ameriky, Afriky a Asie). Největší poptávka po informacích a tlak na změnu z důvodů neúspěchu českého exportu byla směřována k zemím JV Asie, zejména pak Číně, Indii a Vietnamu.
Od roku 2014 se věnujeme studiím, podpoře exportu a analýze příchozích investic z asijských zemí, primárně pak Číny. Zastáváme názor, že je potřeba vyvíjet větší tlak na orgány státní správy v oblasti podpory a ochrany českého exportu do těchto rozvojových zemí. Věříme, že informovanost českých firem o kultuře, obchodních vztazích a obecně příležitostech v Asii je nedostatečná. Zároveň vyvíjíme tlak na české státní orgány v oblasti poskytování podpory a prezentace ČR v zahraničí. Věříme, že je potřeba prezentovat ČR jako zemi pro investice s přidanou hodnotou a naopak racionalizovat nárust továren a spekulativního či akvizičního kapitálu.

Vzdělávání – budoucnost ČR
Od samého prvopočátku organizace Governance Institute věnuje důraz kvalitě vzdělávání. Od roku 2014 jsme akreditovanou institucí MŠMT ve vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Věnujeme se organizaci řady seminářů a setkání jak pro mateřské, tak pro základní a střední školy. Každý rok organizujeme výroční konferenci “O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ”, která je vrcholným setkáním pro ředitele MŠ, ZŠ i SŠ.
Jsme autory publikace ENTER a portálu www.e-enter.cz, který se snaží modernizovat zastaralý přístup úřadů k digitalizaci a aplikaci moderních technologií ve školství. Jde zejména o aplikaci české státní normy v návaznosti na praxi manažerů i studentů, jak v ČR, tak ve světě. Časopis ENTER je vydáván jak v tištěné podobě, tak v podobě elektronické. Elektronické podoby je vystavováno až 10 000 licencí ročně.

Strategie a poradenství
Sběr informací a dat v oblastech průmyslu, životního prostředí, školství a místního rozvoje nám umožňuje navrhovat směr i řešení některých problémů v daných resortech. Snažíme se vyvíjet tlak na orgány státní správy k maximalizaci efektu v oblastech vzdělávání a průmyslu.

Náš tým

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Výkonný ředitel

Mgr. Tomáš Pala

Výkonný ředitel

BUSINESS & EVENT MANAGEMENT

Člen představenstva

Mgr. Adam Odstrčil

Člen představenstva
Ředitelka projektové sekce

Ing. Nicola Andrsová

Ředitelka projektové sekce
Marketingový ředitel

Ing. Kamil Žurek

Marketingový ředitel
Podpora týmu

Bc. Kateřina Klanicová

Podpora týmu
Manažerka akcí

Dagmar Knýblová

Manažerka akcí
Podpora PR

Filip Nezmar

Podpora PR
Podpora týmu

Martin Knýbel

Podpora týmu

STRATEGIE A PORADENSTVÍ

Strategický manažer

Kai Ma

Strategický manažer
Projektová manažerka

Han Lu

Projektová manažerka
Odborník na Čínu

Jiří Brotánek

Odborník na Čínu

VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka sekce vzdělávání

Mgr. Dominika Vavrová

Ředitelka sekce vzdělávání
Manažerka vzdělávání

PaedDr. Marie Kramaříková

Manažerka vzdělávání
Projektová manažerka

Ing. Pavlína Palová

Projektová manažerka

Partneři

mpo-logo
czechinvest
czechtrade
skica manualu
logo-poslanecka-snemovna-pspcr
SVAZ_PREFERUJÍ TOTO
TC-cz
eenhighresolution
taitra-logo2
Changhong
logo s tagem_06
kb
tatra
bank-of-china_416x416
logo AAA - cz
logo
hainan airlines
invest
image2 1
logo
tn56607be06689f
tong cheng
Thermal_LOGO_CMYK
ARCIM_logo_CH_rgb
kn-logo
cbtc_by_ac_logo
emmy_logo
image1 2
O nás
newlogos
unicredit
granthelp
risesun
jakubisko film

Kontaktní údaje

GOVIN GROUP    IČ: 05652553
Governance Institute   IČ: 01263781
 
Palác Archa – Vstup C
Na Poříčí 1047/26
110 00 Praha 1
 
Mobil: +420 739 304 628

Kde nás najdete


Tram: zastávka Bílá Labuť  (linky 3, 8, 14, 23, 24)
zastávka Masarykovo nádraží (linky 3, 6, 14, 15, 23, 24, 26)
Bus: Zastávka Bílá Labuť (linky 194, 207)
Metro: Linka B, zastávka Náměstí Republiky,  (východ směr Masarykovo nádraží)

PUBLIKACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Výroční zpráva (Annual Report – GOVIN) uskupení Governance Institute a report aktivit 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Výroční zpráva (Annual Report – GOVIN) uskupení Governance Institute a report aktivit 2015 (resp. 2013 – 2015)

ChinaEnglish