O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

O konferenci

Governance Institute každoročně pořádá konferenci s názvem O výchově a vzdělávání, která se koná v Emauzském klášteře v Praze. Cílovou skupinou účastníků jsou vedoucí pracovníci ve školství a pedagogičtí pracovníci na mateřských, základních a středních školách.
Témata přednášek a seminářů jsou každoročně zaměřeny na některé z problematik výuky, jako například psychologie dítěte, výuka v multikulturním prostředí, pedagogická komunikace se žáky a podobně. První den je věnován pedagogům mateřských a základních škol a druhý den je zaměřen na pedagogy středních škol.

Organizace této akce se řídí heslem:
Investice do dětí je investicí do naší budoucnosti.

Konference O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

Program konference

Škola podporující zdraví
hosté z MŠMT, František Koukolík a další v Emauzích
REFEKTÁŘ – MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Téma: Škola podporující zdraví, o psychologii dítěte, o dětech a rodičích, o vědě, o podnikavosti.

ČasTéma
08:30-09:00Prezence
09:00-09:10PaedDr. Marie Kramaříková
Úvodní slovo
09.10-10:10Hosté z MŠMT
10:15-12:00MUDr. František Koukolík, DrSc.
Rodiče a děti. Neurovývojové poruchy a Downův syndrom.
12:00-13:00Přestávka, občerstvení
13:00-13:45Mgr. Nina Rutová, Ph.D
Dětské čtenářství – praktická doporučení
13:50-14:20Bc. Pavlína Dostalíková,MBA – Institut zdravého životního stylu
Výživa pro děti mateřských a základních škol
14:25-15:00Mgr. Jana Hubová
Věda nás baví, o. p. s.

Profily řečníků

  • MUDr. František Koukolík, DrSc – lékař, neuropatolog, autor desítek knih např. Vzpoura deprivantů, Mozek a jeho duše, Proč se Dostojevskij mýlil, Základy stupidologie, Zlo na každý den, Kniha rozhovorů atd. Získal řadu ocenění např. v roce 1992 cenu Akademie věd za popularizaci vědy.

    Přednáška bude rozdělena na dvě části – Vztah rodičů a dětí je nejzákladnější lidský vztah. Vazby mezi rodičem a dítětem lidi „napíše“ na celý další život. Vývoj dětského poznávání, citového života a sociálních vazeb je velmi rychlý. Má prastaré evoluční kořeny. Poznávání, citový a sociální život nejmenších dětí jsou podstatně složitější, než si většina lidí umí představit. Časté jsou neurovývojové poruchy a Downův syndrom. Druhá část přednášky pojedná o dětské mozkové obrně, ADHD, Tourettovu syndromu, vývojové dyslexii a dyskalkulii, onemocněních ze spektra autismu a poruše chování.

  • Mgr. Nina Rutová, Ph.D – lektorka kritického myšlení, mediální výchovy a interaktivních seminářů. Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby (Nová škola, o.p.s.). Působila jako šéfredaktorka časopisů Kritické listy, Rodina a škola a Kritická gramotnost.

  • Bc. Pavlína Dostalíková, MBA – zakladatelka Institutu zdravého životního stylu s.r.o a NutriCentra Praha, předsedkyně spolku Zdraví do škol, z.s.. Věnuje se lektorské činnosti v rekvalifikačních kurzech, specializuje se diagnostiku a práci s klientem v praxi, vede dětskou obezitologickou poradnu Butterfly, je spoluautorkou edukačních materiálů Putování Zdravíkovem. Aktivně působí v projektu Zdraví do škol od A do Z, jehož posláním je šíření osvěty zdravého životného stylu na školách. Řídí se dvěmi motty: „Propojení teorie do skutečné praxe.“ a „Pokud můžeme alespoň něco, pro budoucí zdraví naších dětí udělat, udělejme to. Nečekejme, že nám za to někdo bude děkovat, rozhodně to stojí za to.“

  • Mgr. Jana Hubová – Věda nás baví – smyslem projektu VĚDA NÁS BAVÍ je poskytnout dětem zkušenosti s bádáním formou pravidelných kroužků. Děti se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem.

  • JUDr. Cyril Svoboda – český politik a diplomat, zastával post ministra, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL, byl také poslancem Parlamentu ČR. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi. Po svém odchodu z vrcholové politiky se věnuje výuce na několika vysokých školách. V roce 2011 založil Diplomatickou Akademii v Praze, kterou od té doby řídí.

  • Milena Steinmasslová – divadelní, televizní a filmová herečka. Lektorka rétoriky pracující se skupinami i jednotlivci. Klade důraz na hodnotu slova a osobnost mluvčích.

  • Mgr. Magdalena Richterová – vysokoškolská pedagožka působící na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na základě své 16leté pedagogické praxe se specializuje na sociální a pedagogickou komunikaci. Věnuje se také tématům: agrese, šikana a proces jejich řešení ve školách, rizikové chování děti a spolupráce s rodiči.

Registrujte se na naše akce

.

ČASOPIS ENTER

ENTER – časopis pro výuku moderní korespondence Moderní manažer, nakupující, prodejce či asistentka ředitele. Časopis ENTER připraví všechny.

Vyučujícím i žákům ENTER pomůže udělat z výuky korespondence předmět moderní, užitečný, žáky milovaný a praxí akceptovaný.

Další vzdělávání

Governance Institute, o.s. si stanovilo za cíl podporovat zaměstnance státní správy v dalším vzdělávání zejména v otázkách práva.

Nabízíme všem zaměstnancům státní správy a neziskového sektoru podporu formou kompletních vzdělávacích programů, jednotlivých školení na relevantní oblasti nebo individuálních konzultací s odborníky pro konkrétní pracovníky.

Kontaktní údaje

GOVIN GROUP    IČ: 05652553
Governance Institute   IČ: 01263781
 
Na Poříčí 1047/26
110 00 Praha 1
 
Mobil: +420 739 304 628

Kde nás najdete

ChinaEnglish